Hướng dẫn cách tự động ẩn link khi comment có chứa link cho Blogspot

Sau đây mình hướng dẫn các bạn ẩn link khi comment có chứa link cho Blogspot, với cách này cũng rất có khi bạn nào làm dịch vụ seo mà không muốn đối thủ của mình đặt link ở trong comment bài viết của mình làm cách này cũng rất khá ok. Về thẩm mỹ nhìn cũng rất đẹp nữa. Với các này thì mình nghĩ bạn nào không biết code thì cũng có thể cài đặt được, rất đơn giản. Các bước làm như sau.

Cách 1:

Với cách này, bạn sẽ ẩn đường link trong comment đi, còn các phần khác vẫn hiển thị bình thường. Cách thực hiện cách này thì đơn giản thôi. Bạn chỉ cần thêm một đoạn CSS ngắn sau đây vào trước đoạn ]]></b:skin> rồi sau đó lưu Tempalte lại là được nhé!

.comment_body p a {
display: none;
}

Cách 2:

Với cách này, bạn sẽ thay thế nội dung của comment bằng một đoạn văn bản mà bạn muốn hiển thị để thông báo cho người đọc biết. Để thực hiện được cách này thì thay bằng việc bạn chèn đoạn CSS trên thì bạn hãy chèn đoạn script này vào trước thẻ </body> của bạn nhé!

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
//Block Link Comments
function blockLinks(e,t){var n=document.getElementById(e),r=n.getElementsByTagName(t);for(var i=0;i<r.length;i++){if(r[i].innerHTML.indexOf("</a>")!==-1){r[i].innerHTML="No more <span style='background-color:rgba(255,255,255,0.3);color:#fff;padding:4px 8px;border-radius:3px'><b>live link</b></span> in this comments field";r[i].className="spammer-detected"}}}blockLinks("comment_block","p");
//Pre Comments Box
function cdClear(){var e=document.getElementById("codes");e.value="";e.focus();document.getElementById("cvrt").disabled=false}function cdConvert(){var e=document.getElementById("codes"),t=e.value,n=document.getElementById("opt1"),r=document.getElementById("opt2"),i=document.getElementById("opt3"),s=document.getElementById("opt4"),o=document.getElementById("opt5");t=t.replace(/\t/g," ");if(n.checked)t=t.replace(/&/g,"&");if(r.checked)t=t.replace(/'/g,"&#039;");if(i.checked)t=t.replace(/"/g,"&quot;");if(s.checked)t=t.replace(/</g,"&lt;");if(o.checked)t=t.replace(/>/g,"&gt;");if(t.lastIndexOf("\n")!=-1||t.length>40){t=t.replace(/^/,'<i rel="pre">')}else{t=t.replace(/^/,'<i rel="code">')}t=t.replace(/$/,"</i>");e.value=t;e.focus();e.select()};
//]]>
</script>

Vậy các bạn thực thiện theo một trong hai cách trên là ok. Nhưng mà các bạn lưu ý là nếu đặt link ẩn trong comment như vậy – thì comment không có ích thì ẩn là đương nhiên, nhưng mà ngược lại mà bị ẩn thật là tiếc vì mất đi  lượt tương tác ở trên bài viết của mình đó. Vậy nếu bạn nào có ý định làm thì hãy cân nhắc trước khi làm nha.

Chúc các bạn thành công…!!!!

admin 21 Tháng Ba, 2017 , ,