Nghiên cứu: Trang xếp hạng cao nhất trong Google cũng đứng hàng nghìn câu hỏi khác

Bạn có nên tối ưu hoá một trang cho một cụm từ khóa? Nghiên cứu này có thể nói khác.

keyword

Ahref đã công bố một nghiên cứu thú vị cho thấy có bao nhiêu từ khóa khác mà một trang đơn có thể xếp hạng trong Google. Thông thường, SEO có xu hướng cố gắng tối ưu hóa từng trang riêng lẻ cho cụm từ khóa của riêng mình.

Nhưng nghiên cứu cho thấy trang xếp hạng số một trung bình cũng sẽ xếp hạng trong 10 kết quả hàng đầu cho khoảng 1.000 từ khóa có liên quan khác. Giá trị trung vị ít hơn một nửa, với khoảng 400 từ khoá có liên quan.

Dưới đây là biểu đồ cho thấy mức xếp hạng trung bình cho các từ khóa có liên quan khác theo vị trí xếp hạng:

keyword1

Nếu bạn loại bỏ nó bằng các từ khóa khối lượng lớn, nghiên cứu cho biết “xếp hạng cho 2-3 từ khóa với hơn 1.000 lần tìm kiếm mỗi tháng là khá phổ biến. Trong khi xếp hạng cho hơn một từ khoá 10k + với một trang đơn thì rất hiếm “.

keyword12

Cuối cùng, Ahrefs đã chia nhỏ nó xuống để xem có bao nhiêu từ khóa mà một trang xếp hạng là duy nhất cho đến điểm họ không có một từ khóa chung duy nhất với phần còn lại của nhóm. Nó cho thấy rằng số từ khóa duy nhất là rất thấp.

keyword123

Bạn có thể đọc toàn bộ nghiên cứu ở đây .

Nguồn tại đây: http://searchengineland.com/ahrefs-keyword-ranking-study-274779

admin 11 Tháng Năm, 2017