Cách đơn giản hiển thị số nhận xét (Comment) ngoài trang chủ blogger

Bạn đang sở hữu một blogger,  mà bạn chưa biết số nhận xét (Comment) trong blogger của mình là bao nhiêu. Vậy hôm nay mình giới thiệu cách. Hiển thị số nhận xét ngoài trang chủ blog với điều kiện:

  • Nếu không nhận xét sẽ hiển thị Đăng nhận xét còn.
  • Nếu có thì là số + Nhận xét.

Các bạn dùng đoạn code như này vào blog  là ok.

<span class='post-comment'><i class='fa fa-comments-o' style='color:#777;'/>
<b:if cond='data:post.allowComments'>
<a class='comment-link' expr:href='data:post.addCommentUrl' expr:onclick='data:post.addCommentOnclick'><b:if cond='data:post.numComments == 0'>Đăng nhận xét<b:else/> <b:if cond='data:post.numComments == 1'><data:post.numComments/> Nhận xét<b:else/><data:post.numComments/> Nhận xét</b:if> </b:if></a> 
</b:if> 
</span>

 blog

Hình ảnh khi các bạn đã chèn code thành công vào blog.

admin 19 Tháng Bảy, 2017 ,