Cách tạo mật khẩu cho bài viết blogspot bằng cách chèn script

Đối với việt tạo mật khẩu cho bài viết. Việc này giúp các bạn chia sẻ bài viết tới một grup nhỏ những người đang quan tâm hoặc đang chạy trương trình đặc biệt cho độc giả của bạn. Hơn nữa với mật khẩu cho bài viết blogspot còn giúp bạn có thể tạo những trang giảm giá, code đặc biệt cho những người có mật khẩu.

dat-mat-khau-cho-bai-viet

Cách tạo đơn giản các bạn chỉ cần chèn đoạn script dưới cùng bài viết trong khung soạn thảo HTML

<p id="message"></p>
<script type="text/javascript">
window.onload = function() {
var person = prompt("Vui lòng nhập mật khẩu để tiếp tục. Nếu không có mật khẩu liên lạc với tác giả Nguyễn Tuấn qua địa chỉ https://www.facebook.com/kequaduongvodanh", "");
if (person == "2401") {
alert("Cảm ơn bạn đã đọc bài viết!");
} else {
alert("Sai mật khẩu!");
window.location = "http://www.blogthuthuatwin10.com/"
}
document.getElementById("message").innerHTML
}
</script>

 

Các bạn xem demo tại đây: http://www.blogthuthuatwin10.com/2017/04/tai-lieu-rebuild-windows-10-version-1703-full-soft.html

admin 9 Tháng Tám, 2017 , ,