Phương pháp hạn chế click tặc-(ảo) Google Ads

chan-clcik-ao

Google ADS Search Network

– Để mặc cho Google: (Lọc click tặc không tính tiến, trả lại trong phần thanh toán)
– Chặn ip
– Chặn khung giờ
– Chia nhỏ chiến dịch theo giờ
– Sử dụng cookie: Chặn người vào time ngắn, vào nhiều lần, remarketing search: Top thấp hoặc không hiện.
– Thiết bị
– Nhân khẩu học: Không xác định
– Địa lý: Khoanh bán kinh để chạy
– Chạy từ khóa dài
– Chạy top thấp
– Chạy tên miền vệ tinh
– Hiện 15p tắt 15 phút
– Tìm số điện thoại, email đối thủ rồi nhập vào đối tượng và phủ định (Min 1000 data)

Google Display Network

– Loại trừ web xấu, mobile app
– Thay đổi loại giá thầu: CPM, CPE…
– Giới hạn tần xuất
– Loại trừ nội dung: Trò chơi

 

Biểu mẫu yêu cầu điều tra click tặc:

https://support.google.com/google-ads/contact/click_quality?vid=null&vid=null

 

Biểu mẫu hoàn tiền:

https://support.google.com/google-ads/contact/refunds_form?hl=vi

 

Chúc các bạn thành công..!!!

admin 7 Tháng Chín, 2018 ,