Cách tạo tài khoản google ads đơn giản, nhanh ngọn

 • Chuẩn bị:
  • 1 gmail
  • 1 thẻ visa (có tính năng thanh toán quốc tế)
 • Tiếp theo lên google.com.vn gõ từ khóa “google mcc”
  • lúc này google hiện thị ra như hình ảnh sau.

  • Chúng ta click vào dòng ads.google.com/intl/vi_vn/home/tools/manager-accounts/.
  • Tiếp theo chúng ta ấn vào nút “đăng nhập”

 

 

Xem video cụ thể tạo tài khoản google ads